Kdo jsme: 

Stavební profily s.r.o. 

Dolná Breznica č.257 020 61 

 IČ • 36347965 DIČ • 2022072437 IČ DIČ • SK2022072437 

Email • info@sp-garden.sk 

Telefon • 0945 800 800 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Údaje sbírané přes kontaktní formulář • křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt, místo bydliště (montáže) Poskytnutí osobních údajů třetím osobám K osobním údajům mají přístup i jiné subjekty, bez kterých by naše činnost nebyla možná. Mezi tyto patří: 

a) administrátor stránky 

b) poskytovatel webhostingových služeb 

c) externí dodavatel účetních služeb

Všichni zprostředkovatelé jsou zavázáni neumožnit použití údajů pro jiný účel. Po skončení účelu zpracování lze osobní údaje dále zpracovávat jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, což se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem zpracování a zároveň je provozovatel povinen označit je, anonymizovat je, pokud tím lze dosáhnout účelu zpracování a zlikvidovat je ihned jak se stanou. nepotřebnými. Pokud to bude přikazovat zákon, může se stát, že budeme nuceni některé údaje zpřístupnit jiné osobě (typicky policii). Zacházení s osobními údaji Osobní údaje budeme chránit před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním i před jakýmikoli jinými nepřípustnými způsoby zpracování. Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s dobrými mravy a jednat způsobem, který neodporuje zákonu. Osoby, které přijdou do kontaktu s osobními údaji, budou seznámeny s tím, jak je mají zpracovat. Správnost osobních údajů Osobní údaje, které nám fyzická osoba poskytne, musí být správné. V případě zjištění, že nám byl poskytnut nesprávný údaj nebo dojde ke změně osobních údajů, je třeba to oznámit. Vaše údaje budeme zpracovávat správně a v případě změny je budeme aktualizovat.

Použití cookies 

Internetové stránky provozované společností Stavební profily s.r.o., (dále jen "stránky") používají cookies a podobné technologie, pro poskytnutí lepších služeb svým zákazníkům. Tento dokument vysvětluje, co jsou cookies, jak jejich stránky používají a jak můžete používání ovlivnit Vy. Co jsou cookies? Cookies jsou obvykle malé textové soubory, které jsou vytvořeny prohlíženou internetovou stránkou a uloženy ve vašem zařízení (např. váš počítač, chytrý telefon, tablet nebo jiné zařízení, ze kterého přistupujete na internetovou stránku). Informace používáme výhradně ke zlepšení poskytovaných služeb. Více informací o cookies naleznete na www.allaboutcookies.org. Použití cookies na stránkách Cookies, které používáme, lze rozdělit do několika skupin. Slouží k: zajištění základní funkčnosti zajištění rozšířené funkčnosti monitorování a analýzu Nezbytné cookies zajišťují základní funkčnost internetové stránky / internetového obchodu. Jedná se o cookies, které jsou používány jádrem našeho systému. Bez těchto cookies, byste si naše stránky neuměli prohlížet. Rozšířená funkčnost - cookies, které zajišťují jednodušší prohlížení stránek. Umožňují nám pamatovat si vaše preference, jako je zavření plovoucího okna. Pomocí nich můžeme poskytovat online chat. Monitorování a analýza - Tyto cookies nám umožňují monitorovat a analyzovat počet a aktivitu uživatelů na stránkách. Umožňují například zjistit, jestli jste nový nebo stálý zákazník. Poznávají, jak jste objevovali stránku, jaký je Váš pohyb po ní. Tyto informace jsou dostatečně anonymní a nepředstavují pro Vás žádnou hrozbu. Zajišťují, že na stránce se zobrazují informace, o které máte zájem. Napomáhají nám v poskytování relevantní reklamy a sledování, jak je reklama účinná. Pouze na základě těchto informací jsme schopni naše stránky upravovat tak, aby nakupování a prohlížení bylo pohodlnější. Cookies aplikací třetích stran : (https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ , https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/) 

Jak můžete ovlivnit používání cookies? Většina internetových prohlížečů standardně umožňuje tyto soubory používat. Soubory cookies lze vymazat, zakázat jejich uchovávání nebo povolit uchovávání pro konkrétní lokality. Níže uvádíme odkazy na články, o možnostech nastavení politiky používání cookies v nejoblíbenějších prohlížečích. Upozorňujeme Vás ale, že zakázáním používání souborů cookies na našich intenetových stránkách, můžete ztratit přístup k určitým funkcím nebo oblastem jednotlivých webů (nákupní košík, přihlášení apod.). Mozilla Google Chrome Safari Opera Uchovávání údajů a uplatnění Vašich práv Uchováváme (osobní) údaje, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění. Máte právo přístupu k jakýmkoli osobním údajům, které jste nám poskytli. Kromě toho máte právo odvolat jakýkoli poskytnutý souhlas nebo požadovat opravu, změnu, omezení, odstranění nebo přenosnost Vašich osobních údajů. Zároveň máte právo požadovat informace o zpracovávání Vašich údajů. V určitých případech můžeme Vaši žádost zamítnout na základě oprávněné výjimky, například pokud by poskytnutí informace odhalilo osobní údaje jiné osoby. Ochraně osobních údajů se věnuje zákon 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.Otvorenie v Prekladači Google•Spätná väzba

Jak můžete ovlivnit používání cookies? 

Většina internetových prohlížečů standardně umožňuje tyto soubory používat. Soubory cookies lze vymazat, zakázat jejich uchovávání nebo povolit uchovávání pro konkrétní lokality. Níže uvádíme odkazy na články, o možnostech nastavení politiky používání cookies v nejoblíbenějších prohlížečích. Upozorňujeme Vás ale, že zakázáním používání souborů cookies na našich intenetových stránkách, můžete ztratit přístup k určitým funkcím nebo oblastem jednotlivých webů (nákupní košík, přihlášení apod.). Mozilla Google Chrome Safari Opera Uchovávání údajů a uplatnění Vašich práv Uchováváme (osobní) údaje, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění. Máte právo přístupu k jakýmkoli osobním údajům, které jste nám poskytli. Kromě toho máte právo odvolat jakýkoli poskytnutý souhlas nebo požadovat opravu, změnu, omezení, odstranění nebo přenosnost Vašich osobních údajů. Zároveň máte právo požadovat informace o zpracovávání Vašich údajů. V určitých případech můžeme Vaši žádost zamítnout na základě oprávněné výjimky, například pokud by poskytnutí informace odhalilo osobní údaje jiné osoby. Ochraně osobních údajů se věnuje zákon 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Právo na vymazání osobních údajů 

Svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat. Po obdržení zrušení souhlasu s jejich zpracováváním a uchováváním vaše údaje vymažeme. Údaje zpracovávané za ekonomickým účelem však nelze podle zákona vymazat. K výmazu vašich osobních údajů není možné přistoupit ani když jsme povinni je uchovat z jiného důvodu stanoveného zákonem (například v případě trestního řízení). Kdykoli můžete požádat o informace o vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud jsou vaše údaje nesprávné nebo byly uloženy z nesprávných důvodů, obratem sjednáme nápravu. Prosím, informujte nás o případných změnách vašich osobních údajů na emailové adrese: info@penovstříkaneizolacie.sk

 Bezpečnost 

Vaše osobní údaje šifrujeme pomocí SSL (proces Secure Socket Layer). SSL je v současnosti nejběžnějším a nejbezpečnějším způsobem přenosu dat na internetu. Uplatňujeme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu informací, které jste nám poskytli, před neúmyslnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Nakládáme s (osobními) údaji opatrně a zajišťuje přiměřenou úroveň bezpečnosti. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.